Menu

Ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Iedere organisatie of onderneming met 50 of meer mensen in dienst, moet een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze ondernemingsraad bestaat uit eigen personeel die namens de rest van het personeel overleg hebben met het bestuur of de directie. Zij komen ook op voor de belangen van het personeel binnen de organisatie of onderneming. De raad kan bijdragen aan het goed functioneren van een bedrijf doordat zij door advisering en instemming invloed hebben op het management. Als OR weet u wat er speelt binnen het personeel en weten zij u bij problemen ook te vinden.

Hoe wordt een ondernemingsraad gekozen?

Een ondernemingsraad wordt door u en uw collega’s gekozen in een daarvoor ondernemingsverkiezing. De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 25 leden maar dit is ook afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De OR mag 2, 3 of 4 jaar blijven zitten. Na maximaal 4 jaar wordt er een nieuwe verkiezing gehouden.

Welke taken behoren tot een ondernemingsraad?

De hoofdtaak van een OR is het overleggen over het ondernemingsbeleid en de belangen van het personeel. Om deze taak uit te voeren, hebben zij dan ook recht op alle informatie die daarbij nodig zijn. Tevens hebben ze een adviesrecht voor belangrijke besluiten met financiële, economische en organisatorische onderwerpen. Bovendien hebben ze instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan. Bij personele regelingen kunt u denken aan vergoedingen, een fietsplan, deelname pensioenfonds, auto of laptop van de zaak etc.

Overleggen, overleggen en overleggen

Overleggen is iets wat een ondernemingsraad tot in den treure doet. Overleggen met het bestuur, met werknemers en ook met deskundigen. Hiervoor worden veel vergaderingen gerealiseerd.

Het OR heeft minstens 2 keer per jaar overleg met het bestuur. Hierin bespreken ze de algemene gang van zaken binnen een bedrijf. Bijzondere locaties voor uw vergaderarrangement zoekt u op Vergaderen.nl!

Vanuit het bestuur wordt er medegedeeld welke belangrijke besluiten er in voorbereiding zijn. Daarnaast spreekt het bestuur af hoe hij de OR bij de besluitvorming betrekt.

Wanneer het bestuur aanpassingen wilt doorvoeren in bijvoorbeeld arbeidsuren of pensioenregelingen dan moeten zij de ondernemingsraad in staat stellen om hierover te kunnen praten met het personeel. De OR is er om over deze belangrijke kwesties met hen te overleggen. En het personeel moet de kans krijgen om op deze aanpassingen te kunnen reageren. Dit kunnen zij dan ook via de ondernemingsraad doen.

Naast het overleggen met het bestuur en het personeel binnen het bedrijf, overlegt de OR ook regelmatig met deskundigen. Dit kunnen deskundigen binnen het bedrijf zijn maar ook extern. Denk bijvoorbeeld een pensioendeskundige. De ondernemingsraad kan deze deskundigen om advies vragen.